Jdi na obsah Jdi na menu
 


P o z v á n k a a plná moc na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Mělník 2843 23.11.2017

Bytové družstvo Mělník 2843

P o z v á n k a

na  členskou schůzi Bytového družstva Mělník 2843

IČO 25140019

se sídlem, ul. Kosmonautů 2843  Mělník

 

Představenstvo Bytového družstva Mělník 2843 svolává členskou schůzi Bytového družstva Mělník 2843, která se koná v Mělníku dne 23.11.2017 od 18 hodin v sušárně BD vchod 2843

                                           

Program řádné schůze:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. informace o stavu financí

  3. schválení hospodářského výsledku za rok 2016

  4. informace  k družstevnímu bytu v č.p.2843

  5. Schválení usnesení
  6. Závěr

 

S ostatními podklady v jednotlivých záležitostech, včetně obsahu stanov se člen může seznámit u předsedy, Vladimíra Valenty (prodejna Elektro PLUS, ul. Kosmonautů 2847 Mělník), v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin

                                   https://bdmelnik2843.estranky.cz/

 

V případě zastupování na schůzi, nutné dodat platnou plnou moc,

připravena na druhé straně této pozvánky.

 

                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                

předseda představenstva  Valenta Vladimír   ................   

                

 

 V Mělníku dne  9.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Plná moc

 

Já, níže podepsaný (a) …………………………….…nar…………………………

trvale bytem ………………………………………………………………………………………

 

uděluji tímto plnou moc

panu(paní)……………………………………………nar…………………………

trvale bytem

......................................................................................................................................

k tomu, aby se místo mne zúčastnil(a) na členské schůze Bytového družstva Mělník 2843

v ul. Kosmonautů 2843,  Mělník, konané dne 23.11.2017 a na této schůzi hlasoval(a).

Beru na vědomí, že toto hlasování mne zavazuje.

 

 

V ……………………, dne ……………                            …………………………………..……..

                                                                                podpis (nemusí být ověřen)

 

                                    Zmocnění  přijímám                           ………………………………….

                                               podpis (nemusí být ověřen)